Choose any of 5 hotels available in Oxylithos

Villa Pasifai
rating: 8 price: 44 EUR 
Almirikia Apartments Rooms
price: 51 EUR 
Blue Dream Oxylithos
price: 139 EUR 
Hotel Stomio Beach Kymi
price: 54 EUR 
Serafeim
price: 34 EUR 

Most popular hotels in Oxylithos