Choose any of 5 hotels available in Lakkoi

Agriorodo
rating: 8.6 price: 48 EUR 
Athina Lourakis
 
Erato Lourakis Lakkoi
 
Omalos The Shepherds House
price: 159 EUR 
Villa Lakki The View
price: 115 EUR 

Most popular hotels in Lakkoi